img-Zagreb's roofs
# 1043
Published 12/2/2024

Izgradnja sunčane elektrane

Roof
pinPodručje Grada Zagreba - Točna lokacija će se odrediti nakon analize
statusMunicipal

 

 

Razmatranje mogućnosti izgradnje fotonaponske elektrane na objektu u vlasništvu Grada Zagreba snage cca 150 kW.